Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Báo VNEWS: Lạng Sơn khai mạc triển lãm 'Hoàng Văn Thụ - Sáng mãi tên anh'

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Nghệ thuật, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/lang-son-khai-mac-trien-lam-hoang-van-thu-sang-mai-ten-anh

Tìm kiếm:✨

  • Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn, Triển lãm, Khai mạc