Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Báo Đảng Cộng Sản VN: Lạng Sơn: 32 thí sinh tham dự hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh 2019

Hội thi Báo cáo viên giỏi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, cung cấp những thông tin thời sự chính thống, bổ ích, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tạo sự chuyển biến về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của tình hình mới.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đảng Cộng Sản VN, nguồn bài: http://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/lang-son-32-thi-sinh-tham-du-hoi-thi-bao-cao-vien-gioi-cap-tinh-2019-541000.html

Từ ngày 28 - 30/10, tại Lạng Sơn đã diễn ra Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh. Hội thi có sự tham gia của 32 thí sinh xuất sắc được lựa chọn trong đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh và từ gần 200 thí sinh đã qua hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện do các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức.

Kết quả chung cuộc Hội thi, Ban Tổ chức Hội thi trao 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 04 giải Ba và 06 giải Khuyến khích cho các thí sinh. Ảnh ĐL

Thí sinh tham dự hội thi lựa chọn nội dung theo các thể loại: Truyền đạt nghị quyết; thông tin thời sự; báo cáo chuyên đề các lĩnh vực, gắn với nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị báo cáo viên công tác.

Hội thi Báo cáo viên giỏi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, cung cấp những thông tin thời sự chính thống, bổ ích, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tạo sự chuyển biến về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng; đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của bối cảnh, tình hình mới; tạo điều kiện để báo cáo viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình, thúc đẩy việc đổi mới phương thức tuyên truyền miệng.

Kết quả, Ban Tổ chức Hội thi trao 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 04 giải Ba và 06 giải Khuyến khích cho các thí sinh. Đồng thời, chọn được 02 thí sinh xuất sắc tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi khu vực phía Bắc do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức vào thời gian sắp tới.

Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019 được tổ chức đã góp phần đẩy mạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên cấp ủy các cấp có tác phong sâu sát cơ sở, củng cố bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ, tích cực đóng góp trí tuệ, sức lực đối với việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.

Đức Luận

Tìm kiếm:✨

  • Đức Luận, Báo cáo viên, Hội thi, Lạng Sơn, Cấp tỉnh, Thuyết trình, Chính thống, Thời sự, Giải khuyến khích, Tinh thông, Sự đồng thuận, Bổ ích, Giải ba, Giải nhì, Giải nhất, Giỏi, Sâu rộng, Thí sinh, Ban tuyên giáo trung ương, Chỉ thị