Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019

Báo VNEWS: Bắt giam Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/bat-giam-truong-phong-tai-nguyen-va-moi-truong-huyen-cao-loc-lang-son

Tìm kiếm:✨

  • Cao lộc, Lạng Sơn, Bắt giam, Tài nguyên, Trưởng phòng, Môi trường