Thứ Năm, 5 tháng 9, 2019

Báo Đại Đoàn Kết: Sai phạm tại Công ty cổ phần xi măng Đồng Bành

Tiến hành kiểm tra hoạt động thu hồi đá vôi trong quá trình xây dựng cơ bản mỏ Đồng Bành (thị trấn Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) của Công ty cổ phần xi măng Đồng Bành, Đoàn thanh tra của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã phát hiện sai phạm, đồng thời xử phạt đối với doanh nghiệp này.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết, nguồn bài: http://daidoanket.vn/phap-luat/sai-pham-tai-cong-ty-co-phan-xi-mang-dong-banh-tintuc446585

Mỏ khai thai đá của Nhà máy xi măng Đồng Bành.

Theo đó, trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phối hợp với Sở TN&MT Lạng Sơn đã phát hiện Công ty Cổ phần xi măng Đồng Bành có hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản. Cụ thể, Công ty này đã khai thác không đúng trình tự khai thác đã xác định trong thiết kế mỏ được phê duyệt. Bên cạnh đó, khai thác ngoài diện tích khu vực được phép khai thác.

Ngày 14/8 vừa qua, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã ban hành quyết định xử phạt đối với các hành vi nêu trên của Công ty Cổ phần xi măng Đồng Bành.

Liên quan đến vấn đề trên, ngày 23/8/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu có ý kiến chỉ đạo giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Công thương và UBND huyện Chi Lăng định kỳ tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát Công ty cổ phần Xi măng Đồng Bành thực hiện khắc phục các tồn tại, vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản đã được Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chỉ ra; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền.

Tuy nhiên, không hiểu lý do gì, đến ngày 5/9/2019, chính ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lang Sơn lại có ý kiến chỉ đạo, giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, dự thảo văn bản của UBND tỉnh đề nghị Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam xem xét hoãn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tại Quyết định số 679/QĐ-XPVPHC ngày 14/8/2019 để tạo điều kiện cho Công ty cổ phần Xi măng Đồng Bành tiếp tục khắc phục vi phạm và khôi phục hoạt động khai thác đá để cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Đồng Bành hoạt động.

Đức Sơn

Tìm kiếm:✨

  • Thị trấn Chi Lăng, Đồng Bành, Sở TN&MT Lạng Sơn, Hồ Tiến Thiệu, UBND huyện Chi Lăng, Sở TN&MT, Đá vôi, UBND tỉnh Lạng Sơn, Xây dựng cơ bản, Sở Công thương, Bộ tài nguyên và môi trường, Lạng Sơn, Khoáng sản, Tổng cục trưởng, Sai phạm, Đoàn kiểm tra, Xử phạt, Sở Xây dựng, Trình tự, Hoãn