Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

Báo TNMT: Lạng Sơn: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đối với 3 huyện

Các huyện Hữu Lũng, Lộc Bình và Đình Lập vừa được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: http://baotainguyenmoitruong.vn/tai-nguyen/lang-son-phe-duyet-dieu-chinh-bo-sung-ke-hoach-su-dung-dat-doi-voi-3-huyen-1273246.html

Tỉnh Lạng Sơn phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 đối với các huyện Hữu Lũng, Lộc Bình và Đình Lập.

Cụ thể, tại các Quyết định số 1535, 1536, 1537/QĐ-UBND, tỉnh Lạng Sơn phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hữu Lũng 04 công trình, dự án, tổng diện tích đất sử dụng là 2.149,1m2; Huyện Lộc Bình 08 công trình, dự án, tổng diện tích sử dụng đất là 2.539.067,0m2; Huyện Đình Lập 12 công trình, dự án, tổng diện tích đất sử dụng là 127.710,0m2.
Các Quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn nêu rõ, UBND các huyện Hữu Lũng, Lộc Bình, Đình Lập có trách nhiệm tổ chức công bố, công khai Quyết định điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 theo quy định. Đồng thời thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 đã được phê duyệt.

Hoàng Nghĩa

Tìm kiếm:✨

  • Đình Lập, Hữu Lũng, UBND tỉnh Lạng Sơn, Lộc Bình, Lạng Sơn, Năm 2019, Phê duyệt, Thủ tục hành chính, Đất đai, Điều chỉnh, Công trình, Diện tích, Bổ sung, Nêu rõ, Đất, Kế hoạch, Công khai, Ủy ban nhân dân, Theo quy định, Dự án