Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019

Báo Công Lý: TAND huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn: Phấn đấu giải quyết các loại án đạt và vượt chỉ tiêu quy định

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tỷ lệ giải quyết án của TAND huyện Văn Quan đạt 75,8%. Công tác xét xử án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không kết án oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Lý, nguồn bài: http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/tand-huyen-van-quan-tinh-lang-son-phan-dau-giai-quyet-cac-loai-an-dat-va-vuot-chi-tieu-quy-dinh-310426.html

Trong một vài năm trở lại đây, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Đảng bộ và nhân dân huyện Văn Quan đã đầu tư công sức, tập trung trí lực để khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Cùng với sự phát triển về kinh tế, tình hình tội phạm và các tranh chấp phát sinh trên địa bàn cũng có xu hướng gia tăng cả về số lượng cũng như tính chất và mức độ phức tạp, nhất là các tranh chấp về dân sự và hôn nhân gia đình.

Trước tình hình đó, ngay từ đầu năm 2019, cấp ủy, lãnh đạo TAND huyện Văn Quan đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và quán triệt sâu sắc cho mỗi một cán bộ công chức trong việc tổ chức thực hiện chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong điều kiện biên chế ít, khối lượng công việc nhiều và phức tạp nên cán bộ, công chức trong toàn đơn vị luôn tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia tập huấn, trao đổi nghiệp vụ, xây dựng các đề tài, sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng công tác; thực hiện tốt các phong trào thi đua để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, xác định được vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nên ngay từ đầu năm 2019, lãnh đạo đơn vị đã phối hợp với tổ chức công đoàn xây dựng chương trình hành động về công tác thi đua, khen thưởng theo định hướng có chiều sâu, có kế hoạch, mục tiêu cụ thể để phát động phong trào thi đua, khen thưởng thường xuyên; định kỳ hoặc theo chuyên đề; xây dựng cá nhân điển hình tiên tiến qua từng đợt thi đua; tham gia ký giao ước thi đua với các đơn vị và tổ chức cho cán bộ, công chức đăng ký thi đua; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tư pháp, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, đơn vị rất chú trọng đến công tác giải quyết dứt điểm các loại án gắn liền với nâng cao chất lượng xét xử. Sau các đợt thi đua đều có các đợt tổng kết để đánh giá, rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc các mặt còn hạn chế; biểu dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc một cách kịp thời. Nhờ vậy, các phong trào thi đua đó ngày càng quy củ.

Một phiên xét xử của TAND huyện Văn Quan

Nhờ vậy, trong 6 tháng đầu năm 2019, tỷ lệ giải quyết án của TAND huyện Văn Quan đạt 75,8%; tổ chức được 04 phiên tòa rút kinh nghiệm, 06 phiên tòa tự giám sát. Công tác xét xử án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không kết án oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm; không có vụ án nào bị sửa, hủy do lỗi chủ quan, không có vụ án nào bị kháng nghị, kiến nghị do lỗi chủ quan của Thẩm phán. Công tác giải quyết, xét xử án dân sự đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật tố tụng.

TAND huyện Văn Quan còn chú trọng triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiều mặt công tác khác, như: công tác tổ chức cán bộ; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức, đoàn thể; công tác văn phòng; quản lý kinh phí, cơ sở vật chất; công tác thống kê - tổng hợp và ứng dụng công nghệ thông tin; công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; công tác Hội thẩm nhân dân; việc triển khai thi hành Hiến pháp và thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp; việc đổi mới thủ tục hành chính tư pháp; công tác phối hợp của chính quyền địa phương và các cơ quan, ban, ngành có liên quan đối với hoạt động của Tòa án.

Nhằm phát huy những thành tích đã đạt được và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2019, lãnh đạo TAND huyện Văn Quan đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiêm túc thực hiện nhóm 14 giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng xét xử; tập trung đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án và thực hiện quyền tư pháp; phấn đấu không để xảy ra xét xử oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm, không để việc giải quyết, xét xử các loại án kéo dài gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Hạn chế đến mức thấp nhất các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán. Tiếp tục đổi mới và phát huy hiệu quả tranh tụng tại phiên tòa, chú trọng đề cao công tác hòa giải trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, phấn đấu giải quyết các loại án đạt và vượt chỉ tiêu quy định, 100% các bản án hình sự sau khi có hiệu lực đều được đưa ra thi hành kịp thời, đúng quy định của pháp luật; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, cửa quyền, hách dịch, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ nhân dân.

Nam Hoàng

Tìm kiếm:✨

  • Vượt chỉ tiêu, Lạng Sơn, Quyền tư pháp, Oan, Thi đua, Phong trào thi đua, Kết án, Khen thưởng, Toàn đơn vị, Đợt thi đua, Hội thẩm nhân dân, Cửa quyền, Hách dịch, Năm 2019, Tranh tụng, Tư pháp, Xét xử, Lọt, Giao ước, Quán triệt