Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Báo Hải Quan: 2 DN không được mang hàng về bảo quản do chậm nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành

Chậm nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành (KTCN) theo quy định nên Chi nhánh Công ty CP XNK Bắc Ninh tại Lạng Sơn và Công ty TNHH thương mại XNK Việt Trung Khai Sơn không được mang hàng về bảo quản.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hải Quan, nguồn bài: https://baohaiquan.vn/2-dn-khong-duoc-mang-hang-ve-bao-quan-do-cham-nop-ket-qua-kiem-tra-chuyen-nganh-107448.html

Đó là các thông báo của Cục Hải quan Lạng Sơn gửi các cục hải quan tỉnh, thành phố về việc tạm dừng cho mang hàng về bảo quản theo quy định tại Khoản 6, Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế XNK và quản lý thuế đối với hàng hóa XNK đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 21 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC đối với Chi nhánh Công ty CP XNK Bắc Ninh tại Lạng Sơn và Công ty TNHH thương mại XNK Việt Trung Khai Sơn.

Lý do 2 DN trên bị áp dụng hình thức này là do chậm nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành và thời hạn bị tạm dừng trong vòng 6 tháng Chi nhánh Công ty CP XNK Bắc Ninh tại Lạng Sơn (kể từ ngày 18/6) và Công ty TNHH thương mại XNK Việt Trung Khai Sơn (kể từ ngày 12/6).

Đảo Lê

Tìm kiếm:✨

  • Cục hải quan, Hải quan, Thủ tục hải quan, Xuất nhập khẩu, Cục Hải quan Lạng Sơn, Chuyên ngành, Hàng hóa, Thông tư, Lạng Sơn, Bảo quản, Sửa đổi, Doanh nghiệp, Chi nhánh, Nộp, Giám sát