Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2019

Báo Đầu Tư: Sai khác về tiến độ trong đơn dự thầu thuộc E-HSDT của nhà thầu

Trường hợp thời gian thực hiện hợp đồng trong đơn dự thầu thuộc E-HSDT không phù hợp với tiến độ trong đề xuất về kỹ thuật thì E- HSDT được đánh giá là không hợp lệ theo quy định nêu trên.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đầu Tư, nguồn bài: https://baodautu.vn/sai-khac-ve-tien-do-trong-don-du-thau-thuoc-e-hsdt-cua-nha-thau-d103858.html

Độc giả Đinh Bá Hoàng (tỉnh Lạng Sơn) đặt câu hỏi như sau: Đơn dự thầu thuộc E-HSDT của nhà thầu ghi thời gian thực hiện hợp đồng 90 tháng, nhưng biểu tiến độ đề xuất và E-HSYC là 3 tháng, vậy đơn dự thầu có hợp lệ không? E-HSDT của nhà thầu có tiếp tục được đánh giá không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm b, Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định một trong các điều kiện đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là thời gian thực hiện gói thầu nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật.

Đối với vấn đề của ông Hoàng, trường hợp thời gian thực hiện hợp đồng trong đơn dự thầu thuộc E-HSDT không phù hợp với tiến độ trong đề xuất về kỹ thuật thì E- HSDT được đánh giá là không hợp lệ theo quy định nêu trên.

Anh Ngọc

Tìm kiếm:✨

  • E-HSDT, HSDT, 63/2014/NĐ-CP, Thầu, Hợp lệ, Nhà thầu, Tiến độ, Gói thầu, Lạng Sơn, Đặt câu hỏi, Đề xuất