Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Báo VNEWS: Lạng Sơn xử lý công trình xây dựng trái phép tại khu vực biên giới

Bài viết này thuộc danh mục:✅ An ninh - Trật tự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/lang-son-xu-ly-cong-trinh-xay-dung-trai-phep-tai-khu-vuc-bien-gioi

Tìm kiếm:✨

  • Lạng Sơn, Công trình xây dựng, Biên giới, Trái phép, Xử lý, Khu vực