Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Báo Tổ Quốc: Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh tại Lạng Sơn

Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Công văn số 2148/VP-KGVX ngày 30/5, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tổ Quốc, nguồn bài: http://toquoc.vn/tang-cuong-quan-ly-bao-ve-va-phat-huy-gia-tri-di-tich-lich-su-van-hoa-danh-lam-thang-canh-tai-lang-son-20190530150044015.htm

Ảnh minh họa/vntrip.vn

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 2009/BVHTTDL-DSVH ngày 28/5/2019 về việc tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tích cực tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh theo quy định./.

Anh Vũ

Tìm kiếm:✨

  • Dương Xuân Huyên, Danh lam thắng cảnh, Di tích lịch sử, Lạng Sơn, Sở văn hóa, Truyền đạt, Anh vũ, Ảnh minh họa, Công văn, Phát huy, Đồng chí, Quản lý nhà nước, Ủy ban nhân dân, Tham mưu, Văn phòng