Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Báo TNMT: Lạng Sơn: Phê bình lãnh đạo BQL Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và UBND huyện Văn Lãng

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa phê bình lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; UBND huyện Văn Lãng trong tổ chức thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tháo dỡ hạng mục công trình chiếm dụng khoảng không bên trên đường ngang số 2.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: http://baotainguyenmoitruong.vn/ban-doc/lang-son-phe-binh-lanh-dao-ban-quan-ly-khu-kinh-te-cua-khau-dong-dang-lang-son-ubnd-huyen-van-lang-1269050.html

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Cụ thể, phê bình lãnh đạo Ban quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -Lạng Sơn; UBND huyện Văn Lãng đã thiếu chủ động, không cương quyết thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 591/TB-UBND ngày 21/12/2018 và Công văn số 1253/VP-KTN ngày 03/4/2019 của Văn phòng UBND tỉnh, dẫn đến Công ty Cổ phần Bảo Lộc chây ỳ, cố tình trì hoãn không chấp hành việc tháo dỡ các bậc tam cấp, ban công tầng 2 hạng mục Văn phòng làm việc và mái đua giọt ranh dãy nhà kiốt chiếm dụng sang khoảng không bên trên đường ngang số 2 (xây dựng vượt chỉ giới).

UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, UBND huyện Văn Lãng tổ chức thực hiện ngay việc tháo dỡ hạng mục công trình chiếm dụng khoảng không bên trên đường ngang số 2 của Công ty Cổ phần Bảo Lộc theo đúng quy định pháp luật, hoàn thành trước ngày 15/5/2019. Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, nếu để xảy ra chậm trễ - Công văn số 1714 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn nêu rõ.

Khu đất đường ngang số 2 thuộc một phần lô K5-CC102 đồ án quy hoạch phân khu trục trung tâm Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2000. Theo Quyết định số 1662 ngày 16/11/2006 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, quy hoạch khu đất là đường ngang có mặt cắt ngang đường 17m, chiều rộng mặt đường 8m, vỉa hè mỗi bên 4,5m, chiều dài tuyến đường 38m (tính từ chỉ giới đường đỏ đường trục chính đến đường nhánh Bắc), với diện tích hơn 660m2. Công ty Cổ phần Bảo Lộc đã xây dựng phần móng, bậc tam cấp công trình văn phòng làm việc và ki ốt bán hàng lấn sang phần đất đường ngang số 2. Do vậy, phần ban công tầng 2 hạng mục Văn phòng làm việc và mái đua giọt ranh dãy nhà kiốt là sai phép. Trước đó tại Công văn số 1253 ngày 03/04/2019, UBND tỉnh Lạng Sơn đã giao Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với UBND huyện Văn Lãng giám sát, đôn đốc Công ty cổ phần Bảo Lộc hoàn thành tháo dỡ các hạng mục trên trước ngày 15/4/2019. Trường hợp Công ty cổ phần Bảo Lộc không chấp hành thì thực hiện cưỡng chế tháo dỡ theo quy định. Tuy nhiên, các đơn vị này đã thiếu chủ động, không cương quyết thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh.

Hoàng Nghĩa

Tìm kiếm:✨

  • UBND huyện Văn Lãng, Cửa khẩu Đồng Đăng, BQL, UBND tỉnh về, UBND tỉnh Lạng Sơn, Khu kinh tế, Số 2, Hoàng Nghĩa, Bậc tam cấp, Đồng Đăng, Khoảng không, Chiếm dụng, Chỉ giới, Hạng mục công trình, Lạng Sơn