Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Báo Thanh Tra: Triển khai thanh tra chuyên đề diện rộng về sản phẩm điện, điện tử

Ngày 15/5, Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành công văn triển khai thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2019 về sản phẩm điện, điện tử.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/hoat-dong-nganh/trien-khai-thanh-tra-chuyen-de-dien-rong-ve-san-pham-dien-dien-tu_t114c1059n148604

Lạng Sơn triển khai thanh tra chuyên đề diện rộng về sản phẩm điện, điện tử. Ảnh minh họa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Long Hải giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai cuộc thanh tra chuyên đề theo đề cương kèm theo công văn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đồng thời, làm đầu mối tổng hợp kết quả chung của cuộc thanh tra chuyên đề trên địa bàn tỉnh, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo UBND tỉnh cũng như Bộ Khoa học và Công nghệ để xử lý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Cục Thuế tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp, hỗ trợ Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch, tổ chức thanh tra chuyên đề phù hợp với kế hoạch thanh tra, kiểm tra chung của tỉnh, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ.

Đặc biệt, tránh chồng chéo; hạn chế việc thanh tra, kiểm tra nhiều lần trong năm đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, ngày 8/5, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 1309/BKHCN-TTr về việc đề nghị phối hợp chỉ đạo triển khai thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2019 về sản phẩm điện, điện tử.

Bảo Anh

Tìm kiếm:✨

  • Chuyên đề, Năm 2019, Đề cương, Lạng Sơn, Ảnh minh họa, Cục thuế, Công văn, Bảo Anh, Thanh tra, Quản lý thị trường, Chồng chéo, Điện tử, Điện, Đầu mối, Hiệu lực