Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Báo Công Thương: Mở rộng giao thương, xuất nhập khẩu hàng hóa qua Lạng Sơn - Phần II: Giải pháp thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa qua Lạng Sơn

Tiềm năng mở rộng giao thương qua các cửa khẩu ở Lạng Sơn là còn rất lớn, song thực tiễn cũng đặt ra những vấn đề cần quan tâm, tháo gỡ, đòi hỏi cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước đều cần phải nỗ lực, đưa ra các giải pháp phù hợp mới có thể thu được những kết quả kỳ vọng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Thương, nguồn bài: https://congthuong.vn/mo-rong-giao-thuong-xuat-nhap-khau-hang-hoa-qua-lang-son-phan-ii-giai-phap-thuc-day-xuat-nhap-khau-hang-hoa-qua-lang-son.media

Tìm kiếm:✨

  • Giao thương, Xuất nhập khẩu, Lạng Sơn, Cửa khẩu, Cơ quan quản lý, Tháo gỡ, Hàng hóa, Thực tiễn, Thu được, Thúc đẩy, Đòi hỏi, Tiềm năng, Mở rộng, Đặt ra, Kỳ vọng