Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Báo Công Thương: Mở rộng giao thương, xuất nhập khẩu hàng hóa qua Lạng Sơn - Phần I: Cầu nối quan trọng trong hoạt động giao thương quốc tế

Những năm vừa qua, tỉnh Lạng Sơn đã dành nhiều nguồn lực đầu tư khai thác tiềm năng, thế mạnh giao thương biên giới, thu hút doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa rất sôi động qua các cửa khẩu trên dịa bàn. Điều này, không chỉ đã giúp cải thiện kinh tế, xã hội trên địa bàn, tạo cầu nối cho cả nước xuất nhập khẩu với thị trường Trung Quốc, mà còn góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh biên giới, chủ quyền quốc gia, củng cố mối quan hệ láng giềng, hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam với Trung Quốc.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Thương, nguồn bài: https://congthuong.vn/mo-rong-giao-thuong-xuat-nhap-khau-hang-hoa-qua-lang-son-phan-i-cau-noi-quan-trong-trong-hoat-dong-giao-thuong-quoc-te.media

Tìm kiếm:✨

  • PHẦN I, Doanh nghiệp xuất nhập khẩu, Giao thương, Xuất nhập khẩu, Cầu nối, Lạng Sơn, Láng giềng, Cửa khẩu, Hữu nghị, Chủ quyền, Thế mạnh, Biên giới, Giữ vững, Hàng hóa, Sôi động