Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Báo Chính Phủ: Cách tính chi phí vận chuyển vật liệu xây dựng bằng thủ công

Ông Đinh Bá Hoàng (Lạng Sơn) hỏi, định mức AM.21000 - vận chuyển vật liệu bằng thủ công ban hành theo Quyết định 588/QĐ-BXD áp dụng cho địa hình nào? Nếu địa hình đồi núi có độ dốc lớn, vận chuyển khó khăn thì có được áp dụng nhân hệ số khó khăn không và hệ số đó được quy định tại văn bản nào?

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/tra-loi-cong-dan/cach-tinh-chi-phi-van-chuyen-vat-lieu-xay-dung-bang-thu-cong/366009.vgp

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Định mức AM (vận chuyển thủ công) được quy định tại Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng, được áp dụng chung cho các công trình có điều kiện thi công thông thường và mức hao phí được xác định bình quân cho đường loại 3, đối với các loại đường khác thì áp dụng theo hệ số được quy định tại Mục 2 Chương XII.

Chinhphu.vn

Tìm kiếm:✨

  • Định mức, Bộ xây dựng, Hao phí, Độ dốc, Vật liệu xây dựng, Đồi núi, Hệ số, Thủ công, Địa hình, Lạng Sơn, Theo quyết định, Chung cho, Dự toán, Vật liệu, Vận chuyển