Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019

Báo VOV: Khu di tích lịch sử Chi Lăng - Giá trị lịch sử, bảo tồn và phát huy

Hội thảo khoa học 'Khu di tích lịch sử Chi Lăng - Giá trị lịch sử, bảo tồn và phát huy' diễn ra vào ngày 10/4 tại Lạng Sơn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Văn hóa, được chúng tôi tổng hợp từ báo VOV, nguồn bài: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/khu-di-tich-lich-su-chi-lang-gia-tri-lich-su-bao-ton-va-phat-huy-896559.vov

Hôm nay (10/4) tại Lạng Sơn, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện Chi Lăng tổ chức Hội thảo khoa học: “Khu di tích lịch sử Chi Lăng - Giá trị lịch sử, bảo tồn và phát huy”.

Hội thảo khoa học: “Khu di tích lịch sử Chi Lăng - Giá trị lịch sử, bảo tồn và phát huy”.

Chi Lăng là vùng đất giàu truyền thống lịch sử anh hùng cách mạng gắn liền với những chiến công hiển hách của cha ông ta trong suốt mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước. Với vị trí địa lý đặc biệt quan trọng, là con đường huyết mạch ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc và lịch sử lâu đời của người dân nơi đây đã để lại cho Chi Lăng nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, quân sự.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến tham luận tập trung làm rõ vào các chủ đề: Giá trị lịch sử văn hóa, giá trị lịch sử quân sự Khu di tích Chi Lăng; Hoạt động bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Chi Lăng; Khai thác những giá trị đặc sắc của Khu di tích Chi Lăng để phát triển du lịch bền vững, việc triển khai đề án “Xây dựng và phát triển khu di tích Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”…

Nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử Việt Nam cho rằng: Bên cạnh những ý kiến đóng góp về mặt khoa học về giá trị lịch sử văn hóa, một trong những vấn đề được đại biểu quan tâm là vai trò của người dân địa phương trong việc tôn tạo, trùng tu và phát triển giá trị của di tích.

Hội thảo khoa học là cơ sở để UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục củng cố và hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận Khu di tích Chi Lăng là Di tích cấp Quốc gia đặc biệt. Đồng thời thực hiện tốt việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Chi Lăng gắn với việc phát triển kinh tế và du lịch bền vững trong thời gian tới./.

Tìm kiếm:✨

  • Khu di tích Chi Lăng, Chi Lăng, Di tích, Tôn tạo, Lạng Sơn, Bảo tồn, Vùng đất, Hội thảo, Tham luận, Văn hóa, Giá trị, Ủy ban nhân dân, Du lịch, Lịch sử, Khoa học, Quân sự, Kinh tế, Bảo tàng lịch sử, Sử học, Chiến công, Hội khoa học lịch sử việt nam, Di tích lịch sử, Huyết mạch, Địa lý, Quần thể di tích, Tổng thư ký