Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

Báo Tổ Quốc: Lạng Sơn: Tổ chức trao tặng danh hiệu 'Nghệ nhân nhân dân', 'Nghệ nhân ưu tú' lần thứ hai

Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Công văn số 1553/VP-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức lễ trao tặng danh hiệu 'Nghệ nhân nhân dân', 'Nghệ nhân ưu tú' lần thứ hai.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Nghệ thuật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tổ Quốc, nguồn bài: http://toquoc.vn/lang-son-to-chuc-trao-tang-danh-hieu-nghe-nhan-nhan-dan-nghe-nhan-uu-tu-lan-thu-hai-20190426085301099.htm

Ảnh minh họa/langson.gov.vn

Nội dung văn bản nêu rõ, sau khi xem xét Công văn số 388/SVHTTDL-QLVH ngày 11/4/2019 của Sở VHTTDL báo cáo, đề xuất nội dung tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" lần thứ hai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý đề xuất của Sở VHTTDL: Tổ chức lễ trao tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai trong chương trình tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh Lạng Sơn (10/6/1989 – 10/6/2019); Triển khai công tác khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc đóng góp vào quá trình 30 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.

Giao Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nội dung công việc liên quan đến công tác tổ chức lễ trao tặng và kỷ niệm ngày truyền thống theo đúng các quy định hiện hành, bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm./.

Anh Vũ

Tìm kiếm:✨

  • VHTTDL, Dương Xuân Huyên, UBND tỉnh Lạng Sơn, Lạng Sơn, Sở văn hóa