Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

Báo Tạp chí Công thương: Điện lực Thành phố Lạng Sơn: Đảm bảo quyền lợi của khách hàng sử dụng điện

Kể từ ngày 20/3/2019, quy định giá bán điện mới có hiệu lực, Điện lực Thành phố Lạng Sơn đã triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo quyền lợi của khách và cử cán bộ tham gia lớp tập huấn để nắm vững quy định mới trong thực hiện công việc.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tạp chí Công thương, nguồn bài: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/dien-luc-thanh-pho-lang-son-dam-bao-quyen-loi-cua-khach-hang-su-dung-dien-61561.htm

Thực hiện Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện có hiệu lực áp dụng từ ngày 20/3/2019 và các văn bản chỉ đạo của Tập đoàn, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Lạng Sơn trong việc triển khai giá bán điện mới, Điện lực Thành phố Lạng Sơn xác định đây là một nội dung quan trọng vì giá điện tác động đến mọi người dân, cơ quan, doanh nghiệp... do đó, công tác đo, tính giá điện theo biểu giá mới đã được cán bộ, nhân viên điện lực tại đây triển khai khẩn trương, nghiêm túc, chính xác.

Việc tính giá điện mới sẽ được tính theo 02 phương pháp, với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt sẽ dùng phương pháp nội suy để tính sản lượng điện theo giá cũ và giá mới. Còn với các khách hàng sử dụng điện vào mục đích ngoài sinh hoạt sẽ thực hiện theo hình thức chốt chỉ số trực tiếp có chứng kiến và xác nhận của khách hàng.

Theo đó, Điện lực Thành phố đã tập trung lực lượng thực hiện chốt chỉ số công tơ 100% các khách hàng ngoài sinh hoạt trong ngày 20/3/2019 với số lượng 5.865/5.865 khách hàng. Thực hiện niêm yết công khai Quyết định số 648/QĐ-BCT tại các điểm giao dịch khách hàng; bố trí tất các các CBCNV liên quan đến giá bán điện tham gia lớp tập huấn do Tập đoàn Việt Nam tổ chức để nắm vững quy định mới trong thực hiện công việc và giải thích với khách hàng.

Việc tính giá điện mới sẽ được Điện lực Thành phố Lạng Sơn tính theo 02 phương pháp, để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng sử dụng điện

Hóa đơn lập trong kỳ được kiểm soát chặt chẽ, không có các trường hợp sai sót về giá, sản lượng điện tiêu thụ để tránh những bức xúc của khách hàng; bộ phận giao dịch khách hàng theo dõi sát sao, kịp thời giải quyết chính xác các trường hợp phản ánh của khách hàng về giá bán điện, sản lượng điện tiêu thụ.

Với việc nghiêm túc triển khai thực hiện việc thực hiện giá điện mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Lạng Sơn, Điện lực Thành phố Lạng Sơn đã nâng cao sự hài lòng của khách hàng, thông tin kịp thời, chính xác... trong quá trình sử dụng điện, góp phần vào việc nâng cao uy tín Ngành điện, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng…

Điện lực Lạng Sơn "Cõng điện lên non"

Lê Hoa

Tìm kiếm:✨

  • Giá điện, Biểu giá, Bán lẻ, Điện, Bộ công thương, Điều chỉnh, Tập đoàn điện lực việt nam, Điện lực, Khách hàng, Đảm bảo, Doanh nghiệp, Ngành điện, Kiểm soát, Sinh hoạt, Sản lượng, Tiêu thụ, Công tơ, Tập đoàn Việt Nam, Nội suy, Lê Hoa, Lạng Sơn, Song lập, Công tơ điện, Giá bán lẻ