Thứ Hai, 8 tháng 4, 2019

Báo Công Thương: Lạng Sơn kiểm soát chặt nguồn nguy cơ dịch tả lợn Châu Phi

Dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện ở tỉnh Lạng Sơn, một địa bàn hoạt động giao thương, xuất nhập cảnh, vận chuyển hàng hóa sôi động, có các nguồn nguy cơ lây lan dịch bệnh cao. Chính quyền tỉnh Lạng Sơn cùng các lực lượng chức năng đang tích cực thực hiện các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ An ninh - Trật tự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Thương, nguồn bài: https://congthuong.vn/lang-son-kiem-soat-chat-nguon-nguy-co-dich-ta-lon-chau-phi.media

Tìm kiếm:✨

  • Dịch tả, Châu phi, Xuất nhập cảnh, Vận chuyển, Lạng Sơn, Giao thương, Lây lan, Kiểm soát, Dịch bệnh, Phòng ngừa, Sôi động, Ngăn chặn, Xuất hiện, Hình dịch