Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

Báo Chính Phủ: BQLDA thuộc UBND tỉnh có được tham gia gói thầu của Sở?

Theo quy định, nhà thầu được đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu khi không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/tra-loi-cong-dan/bqlda-thuoc-ubnd-tinh-co-duoc-tham-gia-goi-thau-cua-so/362124.vgp

Theo ông Đinh Bá Hoàng (Lạng Sơn) tham khảo Điểm a, Khoản 4, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu, có nêu: Nhà thầu được đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu khác; với nhà thầu tư vấn; với chủ đầu tư, bên mời thầu quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 6 của Luật Đấu thầu khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

"- Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp…"

Ông Hoàng hỏi, trường hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư một dự án thì Ban quản lý dự án trực thuộc UBND tỉnh có được tham gia đấu thầu gói thầu giám sát thi công dự án này không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm a, Khoản 2, Điều 6 Luật Đấu thầu quy định nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu.

Điểm a, Khoản 4, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định nhà thầu được đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu khi không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp.

Theo đó, trường hợp Ban quản lý dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh A trực tiếp quản lý tham dự đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh gói thầu do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh A làm chủ đầu tư được đánh giá là không đáp ứng quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

Chinhphu.vn

Tìm kiếm:✨

  • Mời thầu, Gói thầu, Nhà thầu, Làm chủ, Ban quản lý dự án, Chào hàng, Ủy ban nhân dân, Dự án, Quản lý, Đầu tư, Lạng Sơn, Nghị định, Tư vấn, Giám sát, Thi công, Cạnh tranh, Bảo đảm, Nông thôn, Nông nghiệp, Chính phủ, Nhân dân, Hồ sơ mời thầu, Quản lý dự án, Chủ đầu tư, Đơn vị thi công, Tiến độ dự án