Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018

Báo GTVT: Lạng Sơn:Khai trương Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe mô tô Trường An

Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn phối hợp với Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Trường An tổ chức khai trương Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe mô tô Trường An.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo GTVT, nguồn bài: http://www.tapchigiaothong.vn/lang-sonkhai-truong-trung-tam-dao-tao-sat-hach-lai-xe-mo-to-truong-an-d65577.html

Lãnh đạo Sở GTVT trao giấy chứng nhận cho trung tâm sát hạch lái xe loại 3.

Trung tâm đã xây dựng sân tập với diện tích 4.000 m2, đảm bảo cho 4 bài tập và sát hạch liên hoàn cho 2 hạng A1 và A2 theo quy định. Sở GTVT Lạng Sơn đã kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A1, A2 của trung tâm. Đây là trung tâm sát hạch lái xe mô tô đầu tiên của tỉnh.

Học viên thi sát hạch

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở GTVT đã trao giấy chứng nhận cho trung tâm sát hạch lái xe. Ngay sau lễ khai trương, Trung tâm đã tiến hành kỳ thi sát hạch lái xe mô tô hạng A1 cho 126 học viên của huyện Lộc Bình và khai giảng lớp lái xe mô tô hạng A1 cho 80 học viên tham gia học tập tại Trung tâm./.

Vi Hoa

Tìm kiếm:✨

  • Sát hạch, Hạng A1, Học viên, Sở giao thông vận tải, Trung tâm Đào tạo, Mô tô, Vi Hoa, Huyện Lộc Bình, Lễ Khai Trương, Kỳ thi, Lạng Sơn, Khai trương, Sân tập, Lãnh đạo, Thảo phạt, Ghi bàn, Quyền thần, Trấn thủ, Tiết độ sứ